Muziekvereniging Prinses Juliana heeft al sinds 1979 een verenigingsblad, genaamd Tam Tam. Het blad verschijnt 4 maal per jaar en wordt door leden en vrijwilligers samengesteld. Informatie over de Tam Tam is te verkrijgen via: tamtam@pjklaaswaal.nl.
Het is ook mogelijk om een abonnement te nemen op de Tam Tam. De abonnementsprijs bedraagt min. € 7,50 per jaar en per post € 10,00 per jaar. Informatie over deze abonnementen is te verkrijgen via: secretariaat@pjklaaswaal.nl.

Wilt u een advertentie plaatsen in de Tam Tam? Ook dit is mogelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frans de Vos jr. via: sponsor@pjklaaswaal.nl.

TamTam – Maart 2024