Historie van de vereniging

De vereniging is in Klaaswaal opgericht op 24 oktober 1913 onder de naam Christelijk Fanfarecorps “Prinses Juliana”. De eerste dirigent van de fanfare was Jac. Weijers uit Zuid Beijerland. Hij zou maar liefst tot 1949 aan de vereniging verbonden zijn. Ondanks de vele magere beginjaren promoveerde de fanfare uiteindelijk naar de 1e afdeling.
Wegens een toename van het aantal leden en de behoefte aan meer muzikale mogelijkheden werd in 1933 de bezetting omgezet naar harmonie. De naam veranderde in Christelijke Harmonievereniging “Prinses Juliana”, een naam die de vereniging thans nog draagt. Al snel echter wist men via een aantal goede concoursresultaten in 1939 te promoveren naar de 1e afdeling. In de oorlogstijd is nog wel gemusiceerd en werden er in het begin zelfs nog een paar concerten gegeven, maar de vereniging lag daarna geruime tijd stil. Na deze donkere periode pakte men in 1945 weer snel de draad op. In 1949 nam dirigent Weijers afscheid van de vereniging en werd hij opgevolgd door Aart van der Linden uit Rijsoord. Eind vijftiger werd een tamboerkorps toegevoegd aan de vereniging, die later drumband zou worden genoemd. Grote successen heeft deze drumband nooit behaald en dit onderdeel van de vereniging is in 1980 ten onder gegaan wegens gebrek aan voldoende leden. Intussen kreeg de vereniging voor het eerst in haar bestaan uniformen in 1953. Onder de leiding van Aart van der Linden promoveerde het harmonieorkest in 1956 naar de ereafdeling. Na 1960 vond er een terugval plaats naar de afdeling uitmuntendheid. Aart van der Linden bleef het orkest leiden tot 1967 toen men de tijd rijp achtte om een nieuwe dirigent aan te stellen. Dat werd Engel Bot uit Zwijndrecht. Deze dirigent komt de eer toe zich bijzonder te hebben ingespannen voor de jeugd hetgeen in 1973 leidde tot de oprichting van een jeugdorkest, een orkest dat ook nu nog van zich doet spreken. Ook bij het harmonieorkest was deze dirigent succesvol, want in 1972 werd de vaandelafdeling bereikt. En in deze afdeling (tegenwoordig 1e Divisie genoemd) komt men nog steeds uit op concoursen. Vanaf 1979 tot en met juni 2020 is Alex Zwijgers uit Zuid Beijerland aan de vereniging verbonden geweest als dirigent van het harmonieorkest. Onder zijn muzikale leiding is het orkest uitgegroeid tot een stabiel orkest. Vele concourssuccessen, grote concerten en vele andere werkzaamheden in het belang van de vereniging maken dat deze muzikale leider een bijzonder stempel op de vereniging heeft gedrukt. Ook is hij de initiator en drijvende kracht achter de Maartconcerten, die de vereniging sinds 1980 organiseert. In 2020 moest Alex door ziekte noodgedwongen stoppen met dirigeren bij het harmonieorkest.  In de zoektocht naar een nieuwe dirigent heeft interim dirigent Sebastiaan Hettema de honneurs waargenomen en sinds oktober 2021 staat het harmonieorkest onder leiding van Xavier Scheepers.

Zoals u uit het voorgaande heeft kunnen opmaken neemt het jeugdorkest nog steeds een belangrijke plaats in binnen de vereniging. Het orkest is in 1973 opgericht en is door verschillende dirigenten geleid, zoals Engel Bot, Bas Deckers, Alex Zwijgers, Leen Pegels, Loes van Mechelen, Wim Schelling, Hugo Verweij, Josje de Regt en de helaas op zeer jeugdige leeftijd overleden Mikel van Dijk. De huidige dirigent is Arnold Zwijgers.

Eveneens trots is men bij “Prinses Juliana” altijd geweest op de zelfwerkzaamheid van de leden en de ondersteuning van veel vrijwilligers. Gedacht moet daarbij worden aan verlotingen, allerlei acties, oud papier inzameling, opbouw bij concerten enz. Hoogtepunt van zelfwerkzaamheid was het bouwen van het eigen verenigingsgebouw, dat in 1984 werd geopend en in 1993 werd uitgebreid. Vrijwel alle werkzaamheden werden door leden en betrokkenen bij de vereniging gerealiseerd.

Naast de muzikale inspanningen voor een orkest zijn er altijd mensen geweest, die ook andersoortige muziek willen spelen. Zo is sinds 2020 de Hook’s bigband onderdeel van onze vereniging. Een nog bestaand voorbeeld hiervan is de Egerländerkapel Die Alpenjäger.  In het verleden heeft de vereniging ook nog een big-band gehad (Swing ’87) en een zgn. barokgroep, waarin oude (kamer)muziek werd gespeeld. Beide laatste groepen bestaan helaas niet meer door gebrek aan voldoende belangstelling.

Kortom er is teveel om allemaal weer te geven op deze website. Wel zal duidelijk zijn, dat de vereniging trots is op wat iedereen sinds 1913 gedaan heeft en nog steeds doet.