Als gevolg van de maatregelen, die de muziekvereniging Prinses Juliana heeft genomen ten aanzien van het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus, zullen de leden van de vereniging op vrijdag 3 april a.s. geen oud papier ophalen in Klaaswaal. Deze maatregel is ook van kracht voor de ouderenwoningen aan de Pinksterbloemstraat. Aan de inwoners wordt vriendelijk verzocht om het oud papier te verzamelen en de eerstvolgende keer buiten te plaatsen. Voor diegenen, die daarvoor de mogelijkheden niet hebben zal de RAD op zaterdagmorgen 4 april rondgaan en daar waar oud papier langs de straat is geplaatst dit meenemen. Het oud papier dient in dat geval voor 8.00 uur op de aanbiedplaats van de grijze en groene container te staan. Alleen opgebonden papier, of in dozen en zakken verpakt papier wordt meegenomen. De RAD  verzoekt het papier vooral niet in de grijze afvalcontainer te gooien. Het blijft wel mogelijk het oud papier bij de container van de vereniging te plaatsen aan de Industrieweg