Op dinsdag 8 januari werden onze jubilarissen in het zonnetje gezet. Annemarie Scholtens en Jan Piet Vermaas zijn beiden 40 jaar lid en ontvingen een speldje en een bos bloemen. Fija Blom-Vermaas en Arie Meeldijk werden tot erelid gekroond. Beiden zijn al ruim 60 jaar lid en hebben veel voor ons betekend! Vanaf nu staan hun namen in de notenbalk aan de muur gegraveerd. Voor alle jubilarissen en ereleden had Gert Vermaas traditiegetrouw een karikatuur gemaakt.

Gefeliciteerd Annemarie, Jan Piet, Fija en Arie!