Op 8 december jl. is Alex Zwijgers na een ernstige ziekte op 69-jarige leeftijd overleden.
Alex Zwijgers werd in 1979 dirigent van het harmonieorkest van “Prinses Juliana” en zou
dat ruim 41 jaar blijven. Hij leidde het orkest naar veel successen, zowel op festivals,
concoursen en vooral concerten en was de initiator en drijvende kracht achter alle
Maartconcerten, die de vereniging heeft gegeven. Veel koren en artiesten mochten met
begeleiding van ons harmonieorkest optreden op die concerten. Als gevolg van deze
concerten staan er ook ontelbare arrangementen op naam van Alex Zwijgers.

Naast een kundig muzikaal leider, was hij zeer betrokken bij het wel en wee van de
vereniging en haar leden. De laatste keer dat Alex het orkest leidde was op het
Nieuwjaarsconcert van de vereniging op 4 januari 2020.
Op 20 juni van dit jaar nam hij officieel afscheid van de orkestleden in een drietal soms
bewogen bijeenkomsten. Hierbij werd hij benoemd tot eredirigent van de vereniging en onthulde hij een maquette
op het podium in het PJ Muziekcentrum, dat voor altijd zijn naam zal dragen.
Behoudens een koninklijke onderscheiding in 2009, ontving Alex Zwijgers in 2013 de
internationale medaille van verdienste van de CISM (internationale bond van
muziekorganisaties).

Met Alex Zwijgers verliest “Prinses Juliana” niet alleen een uitstekende dirigent,
maar ook een echt verenigingsmens, die veel voor de vereniging heeft betekend.
Zijn naam zal voortleven zowel in verenigingsverband als bij heel veel individuele muzikanten.

Wij wensen Wilma, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe om dit verlies te dragen.